Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanická zahrada v Praze Tróji - skleník Fata Morgana

Tropický skleník Fata Morgana se nachází na jižním svahu trojské stráně mimo venkovní expozice botanické zahrady. Stavba vyniká neobvyklým esovitým půdorysem a je zapuštěna do skalnatého terénu, jehož část dokonce tvoří zadní stěnu skleníku a slouží k terasovité výsadbě rostlin. Toto řešení je unikátní expoziční terasovitou plochou o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, a je v Evropě jedinečné.

Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu.

Úvodní část expozice tvoří suchomilná vegetace suchých tropů a subtropů (suchý australský buš, vzácná flóra Madagaskaru, suchomilná vegetace jižního Mexika, suchomilná vegetace některých oblastí Afriky).


Agave sp.


Sukulentní vegetace v úvodní expozici botanické zahrady

Prostřední (největší) část skleníku ukazuje návštěvníkům nížinný deštný les vlhkých tropů. S první částí skleníku je spojena podzemní štolou raženou ve skále. Ve štole jsou umístěna akvária s vodními rostlinami a živočichy.

Štola ústí do prostoru střední části se dvěma velkými sladkovodními jezírky s vodní a pobřežní vegetací a množstvím tropických ryb a jiných živočichů.


Vodní rostliny v tropickém jezírku, uprostřed druh tropického leknínu Nymphea sp.

Část skleníku představující tropický les je tvořena několika rostlinnými společenstvy z J. Ameriky, střední Ameriky, Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín. Ze skalní stěny tryská vodopád a vytváří prostředí vhodné pro rostliny tropického lesa. V prostoru je umístěna vyhlídková terasa, z níž je možno shora pozorovat obě jezírka, bohatou vegetaci a porosty epifytů rostoucí na větvích stromů.


Tropická vegetace s kvetoucí liánou Strongylodon macrobotrys


Rudě kvetoucí zázvorovitá Alpinia purpurata.


Krásné květy patří rostlině Thunbergia grandiflora


Uprostřed tropické vegetace kvetoucí banánovník Musa sp.


Epifyty - kapradiny, orchideje, ...


Květenství zázvoru Zingiber.sp.

V poslední - chlazené části skleníku se seznámíme s prostředím horského tropického pralesa. Jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí Asie a subtropické jižní Afriky. V centru expozice je vzácná vegetace stolových hor Venezuely.


Vzácná masožravá rostlina Heliamphora sp.


Masožravá rostlina láčkovka Nepenthes.sp.

Ve skleníku je možno vidět kromě rozmanitosti rostlin také během roku výstavu tropických motýlů, jsou zde noční prohlídky, tématické výstavy, přednášky apod.


Tropičtí motýli v botanické zahradě