Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář 06 - červen

Ovocná zahrada

V červnu v ovocné zahradě:
• přihnojujeme ovocné dřeviny nejlépe formou hnojivé závlahy. V polovině června končíme s přihnojováním dusíkatými hnojivy.
• za suchého počasí stromy vydatně zaléváme, raději vydatně a méně často
• provedeme probírku nadměrné násady plodů (u jabloní, hrušní, broskvoní a meruněk); po přirozeném propadu plůdků i probírce ovocné stromy dobře zalijeme
• stromy s bohatou násadou plodů přihnojujeme plným hnojivem
• odstraňujeme „vlky“ na přeroubovaných stromech
• ohýbáme a vyvazujeme letorosty a větve u štíhlých vřeten a palmet do vodorovné až skloněné polohy, tím omezíme růst stromů do výšky a podpoříme tvorbu květních pupenů.
• plečkujeme a mělce okopáváme půdu pod stromy bez nastýlky, likvidujeme tak plevel
• ošetřujeme ovocné dřeviny proti škůdcům (např. mšice) a houbovým chorobám
• sklízíme rané třešně, jahody, koncem měsíce pozdní třešně, rané odrůdy rybízu, angreštu a malin

Chemická ochrana:
• zhruba v polovině června aplikujeme chemický postřik proti obalečům způsobujícím červivost jabloní a slivoní
• ovocné dřeviny ochraňujeme podle potřeby proti mšicím.
• na kmeny připevňujeme lapací pásy na škůdce
• podle potřeby pokračujeme v ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí, meruňky proti hnědnutí listů a proti škůdcům - vrtuli třešňové a štítence čárkovité, pokud jsme proti ní nedělali zimní postřik

Jahodník:
• trsy jahodníku podkládáme, zabráníme tak znečištění a hnilobě plodů
• začíná sklizeň jahod
• jahodník za sucha soustavně zaléváme, podpoříme tím velikost jahod a vyvinutí co největšího počtu plodů

Peckoviny
• začínáme s ošetřením slivoní proti červivosti působené obaleči

Meruňka:
• u mladých meruněk děláme Šittův řez: Příliš dlouhé letorosty hlavních větví zkrátíme o třetinu až polovinu. Tím se vytvoří více plodného obrostu a založí se na větší úrodu v následujícím roce.
• podle potřeby ošetřujeme meruňky proti hnědnutí listů
• u meruněk s nadměrnou násadou plůdků provedeme jejich probírku

Broskvoň:
• provedeme probírku husté násady plodů

Třešeň:
• když začnou plody třešně žloutnout, vyvěsíme do koruny žluté lepové desky proti vrtuli třešňové
• pokud je to potřeba, aplikujeme 4 týdny před sklizní postřik proti moniliové hnilobě
• při sklizni nebo vzápětí po ní nastává nejvhodnější čas ke snížení příliš vysoké koruny řezem

Jádroviny:
• před červnovým propadem plůdků postříkáme jádroviny roztokem boraxu
• provedeme probírku příliš husté násady plodů, po propadu plůdků a vždy za sucha stromy dobře zalijeme
• ošetřujeme jabloně proti červivosti způsobené obaleči. 
• aplikujeme ochranu proti dalším škůdcům, proti strupovitosti a padlí

Bobuloviny:
• odstraňujeme slabé a nadbytečné letorosty, které vyrůstají ze země a zahušťují keře
• angrešt a některé odrůdy rybízu, které se špatně množí zimními řízky můžeme od poloviny měsíce června rozmnožovat letními (vrcholovými) řízky
• koncem měsíce začínáme se sklizní drobného ovoce


Zelinářská zahrada

V červnu v zelinářské zahradě:
• v případě chladného počasí kryjeme teplomilné rostliny pěstované na venkovních záhonech vhodnými fóliovými kryty a ohradami
• v případě teplého a zároveň deštivého počasí chráníme některé zeleniny proti plísňovým chorobám vhodnými postřiky (brambory, cibuli, okurky a rajčata)

Sklízíme:
• rané zeleniny (salát a rané košťáloviny z venkovních záhonů, hrášek)
• rajčata ve skleníku 
• sklízíme a sušíme léčivé, kořeninové a aromatické rostliny 
• ukončíme sklizeň reveně a chřestu
• začínáme se sklizní raných brambor
• vyřežeme květní výhony u rostlin, které pěstujeme pro list, aby se nevysilovaly kvetením a tvorbou semen (reveň, libeček)

Vyséváme a vysazujeme:
• můžeme vysévat některé letní hlávkové saláty, které jsou odolné k vybíhání do květu a listové saláty
• začátkem měsíce ještě vyséváme karotku, červenou řepu a keříčkové fazoly a dále vodnici a černou ředkev
• pro podzimní sklizeň sejeme na záhony salát, špenát
• na výsevný záhon vyséváme semena pro vypěstování sazenic, které vysadíme na uvolněné místo po sklizené zelenině
• po sklizni raných zelenin na uvolněné záhony vysazujeme sazenice pozdních a krátkodobých zelenin (začátkem června pozdní zelí, koncem června a počátkem července ostatní pozdní košťáloviny (květák, brokolici, hlávkovou kapustu, kedlubny a zimní pór)

Plodová zelenina (rajčata, papriky, okurky):
• tyčková rajčata vedeme na 1 výhon, výjimečně na 2 výhony. Postupně je vyvazujeme ke kolíkům, vyštipujeme jim zálístky
• okurky pěstované na záhonech vyvazujeme ke kolíkům nebo pletivu, abychom omezili napadení plísní okurkovou. Při teplém a deštivém počasí předcházíme vzniku plísní aplikací postřiků.
• hnojivými zálivkami podporujeme vývoj plodů plodové zeleniny
• sklizeň rajčat začíná nejprve ve skleníku, později následují rajčata pěstovaná ve fóliovníku 
• plodovou zeleninu zaléváme zásadně ke kořenům konví bez kropítka
• plodovou zeleninu ve skleníku a fóliovníku chráníme proti mšicím a jiným hmyzím škůdcům vhodnými postřiky

Pozdní košťáloviny:
• k dosažení bohaté úrody hnojíme roztoky tekutých hnojiv

Brambory:
• brambory přikopčíme, tím podpoříme tvorbu hlíz
• sbíráme mandelinku bramborovou - brouky, larvy i vajíčka
• při teplém a deštivém počasí chráníme brambory proti plísňovým chorobám vhodným postřikem


Okrasná zahrada

V červnu v okrasné zahradě:
• u všech okrasných rostlin odstraňujeme včas odkvetlé květy, aby se rostliny nevysilovaly tvorbou semen, podpoříme tak další kvetení
• za sucha hojně zaléváme, raději najednou větším množstvím vody s několikadenní přestávkou než každodenní mírná zálivka
• pravidelně zaléváme rostliny vysazené letos na jaře
• plejeme a odstraňujeme plevely, aby se jejich semena nedostala opět do půdy

Růže:
• růže přihnojujeme roztoky plných hnojiv 
• při zalévání se vyhýbáme listům a květům
• pokud se vytvoří velmi dlouhé a silné výhony, seřízneme je na 3-4 očka od země, abychom podpořili rozvětvení
• růže ošetřujeme proti padlí a černé skvrnitosti listů
• v červnu můžeme množit růže vrcholovými zelenými řízky
• pěstujeme-li velkokvěté růže pro řez, odstraníme postranní poupata, aby zůstalo jen velké koncové poupě

Okrasné keře:
• provádíme řez již odkvetlých okrasných keřů 
• bohatě zaléváme za suchého počasí hlavně na jaře čerstvě zasazené keře
• některé okrasné keře, které nelze množit zimními řízky, množíme v červnu zelenými řízky, které po ošetření stimulátorem vsazujeme jen do malé hloubky do vhodného substrátu a přikrýváme fólií. Vhodné pro keře: bez, brslen, čilimník, hlohyně, hortenzie, japonské javory, kalina, kdoulovec, klokoč, komule, krásnoplodka, kručinka, lýkovec, magnólie, ořechokřídlec, plaménky, pustoryl, rododendrony - drobnokvěté, růže, skalník, šeřík, trojpuk, třezalka, vajgélie, vřesovec, zanice, zlatice, většina stálezelených listnáčů aj. 
• u čilimníků a janovců odřízneme jen odkvetlé konce výhonů, vytvoří pak nové letorosty, na nichž pokvetou za rok, do starého dřeva pokud možno neřežeme 
• u rododendronů opatrně odstraníme odkvetlé květy, dáváme pozor, abychom při tom nepoškodili nové vegetační vrcholy
• u živých plotů z opadavých dřevin zkracujeme letošní přírůstek (ptačí zob, pustoryl, zimolez)

Vřesovištní zahrádka:
• rovněž dřeviny, které vyžadují kyselé pH, můžeme množit zelenými řízky (hortenzie, drobnokvěté rododendrony, vřesovce, vřesovce, aj.)
• u rododendronů opatrně odstraníme odkvetlé květy, dáváme pozor, abychom při tom nepoškodili nové vegetační vrcholy

Trvalky:
• některé trvalky hned po odkvětu seřízneme nízko nad zemí, aby do podzimu obrašily a ještě jednou vykvetly, růst podpoříme aplikací hnojiva (týká se to rostlin: chrpy, ostrožky, kopretina šarlatová - řimbaba, vlčí bob)
• vysokým trvalkám opatříme opěry, ke kterým je vyvážeme, aby se nerozklesly (týká se to rostlin: janeby, liliochvostce,stračky aj.)
• chryzatémám zaštípneme vrchol nerozvětveného stonku, abychom podpořili rozvětvení

Dvouletky:
• vyséváme dvouletky – divizny, macešky, náprstníky, pomněnky, sedmikrásky a zvonek prostřední (pomněnky se často v zahradě množí samovýsevem ze semen, která dozrají předtím, než rostliny zcela dokvetou)

Cibulnaté a hlíznaté rostliny:
Mečíky 
• po vytvoření třetího listu je přihnojíme plným hnojivem
• připravíme si oporu pro rostliny

Cibuloviny
• cibule tulipánů a hyacintů sklidíme, jakmile jim začnou žloutnout listy, necháme je uschnout a očištěné je uložíme v suchu při teplotě 20 stupňů až do doby výsadby na podzim. 
• u tulipánů a hyacintů je vhodné každoroční přesazování, u narcisů jednou za 3 roky
• drobné cibulnaté a hlíznaté květiny, pokud jsou příliš rozrostlé, sklidíme a uložíme je do mírně vlhké rašeliny nebo pilin, aby do výsadby na podzim nevyschly. Sklizené rostliny lze také přímo zasadit na nové stanoviště (týká se to rostlin: sněženky, bledule, kandíky, řebčíky)

Jiřiny
• pokud mají jen jeden stonek, zaštípneme vegetační vrchol, aby se rozvětvily

Trávník:
• pravidelně 1 x týdně sečeme, hnojíme a zavlažujeme

Pokojové a přenosné (kbelíkové) rostliny
• některé pokojové rostliny přeneseme do zahrady na vhodné přistíněné místo – „letníme je“ (azalky, hvězdníky, řemenatky a jiné)
• přenosné subtropické a tropické rostliny zaléváme navečer vlažnou vodou, některé nesnáší zálivku studenou vodou

Balkónové rostliny:
• v červnu končí výsadba truhlíkových rostlin, pokud byly zasazeny včas, měly by již být v květu
• rostliny v truhlících pravidelně zaléváme a přihnojujeme

Skalka:
• skalku plejeme ale neokopáváme, podpořili bychom růst plevelů
• plazivé skalničky omezujeme řezem v rozrůstání 
• za sucha skalku jemně postřikujeme

Jezírko:
• doplňujeme do jezírka čerstvou vodu
• čistíme hladinu od řas
• omezujeme příliš rozrostlé vodní rostliny