Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář 11 - listopad

Ovocná zahrada

V listopadu v ovocné zahradě:
• do poloviny měsíce ukončíme výsadbu ovocných dřevin, pokud není půda zmrzlá
• hnojíme a zpracováváme půdu, chráníme rostliny před mrazy
• spadané listí shrabeme do kompostu, kde je prosypeme vápnem a zemí 
• listí, které není napadeno houbovými chorobami, můžeme posypat ledkem a nechat na místě 
• kontrolujeme uskladněné ovoce (vhodná teplota 4-5 °C, vlhkost 80-90 %)

Výsadba ovocných stromů:
• výsadbu ovocných dřevin postupně do poloviny měsíce ukončíme, pokud mrzne, musíme ji ukončit dříve 
• připravíme si podnože a rouby pro únorové roubování angreštu a rybízu, uložíme do chladné místnosti (podnože) a chladničky (rouby)
• můžeme odebírat jednoleté odnože třešní a višní pro jarní roubování, uložíme je v PET sáčku v chladničce nebo je založíme 1 délky do půdy

Ošetření a péče před příchodem zimy:
• zpracujeme půdu pod stromy - hnojíme nejlépe statkovými hnojivy, průmyslovými nedusíkatými hnojivy, případně vápníme mletým nebo dolomitickým vápencem (ne současně s aplikací hnoje), mělce zryjeme
• zapracujeme nastýlku trávy kolem mladých stromů – ochrana kořenů před hlodavci
• při nedostatku podzimních srážek ovocné dřeviny před zimou dobře zalijeme
• u choulostivých dřevin přihrneme kopeček zeminy ke kořenům proti namrznutí, zvláště u mladých stromků a stromků s choulostivými podnožemi 
• odstraníme kořenové odnože od pat stromů
• mladé stromky opatříme ochranným obalem proti okusu zvěří
• zkontrolujeme a opravíme oplocení zahrady, aby se dovnitř nedostali zajíci apod.

Ošetření proti škůdcům:
• lapací pásy z kmenů sundáme a spálíme
• kolem paty kmene jabloní napadených za vegetace vlnatkou nasypeme pálené vápno – vlnatky lezoucí na zimu ke kořenům pálené vápno zahubí
• po opadu listí ošetříme broskvoně proti kadeřavosti Kuprikolem
• odstraníme zaschlé a napadené plody a spálíme je

Jahodník:
• porosty jahodníku pohnojíme kompostem
• jahodník můžeme ochránit před holomrazy chvojím nebo přikrytím netkanou textilií

Réva:
• půdu zryjeme, povápníme a hnojíme: hnojem 1x za 2-3 roky (nebo kompostem); plnými průmyslovými hnojivy v ostatní roky
• půdu přikopčíme ke keřům
• za bezmrazého počasí můžeme ještě v teplejších oblastech vysazovat sazenice
• rigolujeme půdu pro pásovou jarní výsadbu nebo připravujeme jámy pro jednotlivé keře
• vydatně zalijeme révu ve skleníku


Zelinářská zahrada

V listopadu v zelinářské zahradě:
• ukončíme sklizeň zeleniny
• uklízíme pařeniště a záhony
• vylepšujeme půdu
• ošetřujeme nářadí před novou sezónou

Pečujeme o zeleninu:
• ukončíme sklizeň kořenové zeleniny; černý kořen, pastinák a v oblastech s mírnou zimou i petržel lze ponechat na záhonu, případně přikrýt slámou
• sklidíme zeleninu ze skleníků (květák, salát aj.)
• ukončíme vyvážení pařenišť, zakládáme do nich zeleninu pro zimní spotřebu: kedlubny, hlávkovou kapustu, čínské zelí a pór
• koncem měsíce přikryjeme na záhonech zimní salát a špenát chvojím
• až do prosince můžeme při mírné zimě ponechat na záhonech hlávkovou kapustu, čínské zelí, salát a endivii (případně je zakryjeme fóliovými kryty nebo netkanou textilií)
• až do jara můžeme ponechat na záhonech růžičkovou kapustu, kadeřávek, zimní pór, polníček, špenát, černý kořen, pastinák a při mírné zimě i kořenovou petržel 
• zeleninu ponechanou na záhonech (kapusta, polníček, špenát, zimní salát aj.) chráníme před velkými mrazy netkanou textilií

Vyséváme a vysazujeme:
• v teplejších polohách ukončíme sázení česneku. Sadbu moříme proti houbovým chorobám (Fundazol aj.) Pokud jej vysadíme předčasně, česnek vyraší a mrazy ho mohou poškodit. K sadbě nepoužíváme česnek pro kuchyňskou potřebu. Vybíráme jen zdravé stroužky - prevence proti napadení háďátkem zhoubným. Sadbu můžeme mořit i v Sulce.
• sejeme mrkev a kořenovou petržel, klíčí na jaře dříve než z jarních výsevů

Půda:
• dokončíme podzimní ošetření půdy: vápnění, hnojení a rytí 
• vylepšujeme strukturu půdy přidáním písku, rašeliny nebo kompostu, odvodňujeme zamokřené půdy
• přehazujeme kompost, prohozený je připravený k použití na jaře
• nevyzrálý kompost poléváme močůvkou, zákvasem apod.
• připravíme si jemnou zeminu pro výsevy zeleniny a sadbu

Údržba:
• zahradní nářadí očistíme, nakonzervujeme, opravíme a uklidíme
• vypustíme vodu z vodovodních trubek
• ošetříme gumové hadice (natřeme glycerínem), hadice uložíme do bezmrazé místnosti


Okrasná zahrada

V listopadu v okrasné zahradě:

• naposledy v roce okopeme a pohnojíme rostliny, opatříme je proti mrazu
• před zimou je důkladně zalijeme, zvláště stálezelené dřeviny
• choulostivé rostliny chráníme nastýlkou listí, přihrnutím zeminy, netkanou textilií apod.
• zahradu na zimu uklidíme
• rostliny chráníme před okusem zvěří plotem nebo přikrytím chvojím

Růže:
• růže můžeme vysazovat do poloviny měsíce, pokud nemrzne
• keřové růže na zimu nesestřihujeme, pouze zkrátíme případné přerostlé výhony
• růže přihnojíme kompostem, fosforečnými a draselnými hnojivy a vysoko přihrneme zemí
• stromkové růže zazimujeme – mladší ohneme k zemi, přichytíme, obalíme chvojím; starším, které nelze ohnout, zkrátíme korunku a obalíme ji silným papírem, pytlovinou, netkanou textilií (ne fólií) a ovážeme

Okrasné keře a stromy:
• odolné listnáče můžeme vysazovat do poloviny měsíce, pokud nemrzne
• okrasné dřeviny pohnojíme kompostem a opatrně obryjeme
• stálezelené dřeviny důkladně zalijeme, aby měly v zimě dost vody k životu
• sloupovité jehličnany svážeme, aby je sníh nerozlámal
• kořeny citlivějších jehličnanů, stálezelených listnáčů, vřesovištních rostlin i nově vysazených opadavých dřevin chráníme listím nebo chvojím
• opatříme rostliny v truhlících a nádobách
• vřesovištní rostliny důkladně zalijeme a přikryjeme před mrazy chvojím nebo netkanou textilií (v předjaří odstraníme, protože vřesovce brzy zjara kvetou)

Trvalky a cibuloviny:
• trvalky pohnojíme a opatrně okopeme
• mateční rostliny velkokvětých chryzantém vyryjeme, uchováváme je květináčích v bezmrazých místnostech, kontrolujeme je a podle potřeby občas zalijeme
• trvalky, cibuloviny (např. hyacint) i dvouletky citlivé na větší mrazy chráníme chvojím nebo zasypáním listím, nebo netkanou textilií přichycenou háčky
• trvalky citlivé na zimní vlhkost (šater, liliochvostec, kosatec zahradní aj.) chráníme před srážkami (použijeme kryt ze skla, plechu nebo fólie napnuté na dřevěném rámečku)
• některé cibuloviny, které rychle zakoření do příchodu mrazu, lze sázet ještě v listopadu (tulipán, modřenec, cibulnatý kosatec) 
• nad drobnými cibulovinami a fialkami listí nevyhrabáváme
• zryjeme, pohnojíme a povápníme nové záhony pro trvalky na příští rok

Rostliny v truhlících a nádobách:
• trvalky v truhlících přeneseme k přezimování
• z teras a truhlíků odstraníme letničky
• velké nádoby, ve kterých rostliny přezimují, obalíme proti promrznutí půdy (slámou, senem, polystyrenem, chvojím apod.)

Skalka:
• skalničky citlivé na zimní vlhkost (vysokohorské skalničky, lewisie aj.) chráníme před srážkami (krytem ze skla, plechu nebo fólie v rámečku)
• koncem měsíce pokryjeme citlivé skalničky chvojím
• zvlášť choulostivé a vzácné skalničky umístíme v květináčích do studeného skleníku

Vodní nádrže:
• z okrasných bazénků vypustíme vodu a zasypeme je suchým listím, aby je mráz neroztrhl
• pokud nevypustíme vodu, dáme do bazénku PET lahve z poloviny naplněné vodou nebo silnější kus dřeva, které brání roztrhání bazénku