Kontakty

 
  Tel.: 776 227 798
  E-mail: info@mzahrada.cz
 
 
 

Kategorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kůrový substrát pro orchideje

Chemické a fyzikální vlastnosti

vlhkost v % 70
spalitelné látky v % max. 80
pH 5,5 až 7,5
částice nad 20 mm v % max. 15
el. vodivost v mS. cm -1 * max. 
(* ve vodním výluhu 1:25)
0,8

Obsah rizikových prvků (splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny):

kadmium 2
olovo 100
rtuť 1,0
arsen 10
chrom 100
měď 100
nikl 50
zinek 300

Kůrový orchidejový substrát je vyroben z vysoce kvalitní drcené piniové kůry a krátce vláknitého rašeliníku (Sphagnum). Je vyhnojen NPK hnojivem se stopovými prvky, hodnota pH je upravena vápencem. Substrát je vhodný jak pro okamžité použití samostatně, tak jako součást dalších pěstebních směsí.

Rozsah a způsob použití:
Při přesazování nejprve lehce vyklepněte původní substrát z kořenů a mrtvé, poškozené nebo jinak nefunkční kořeny odstraňte. Do nové nádoby vsypejte na dno trochu substrátu, vložte rostlinu a postupně pravidelně obsypávejte, až je nádoba plná a rostlina pevně ukotvená. Po 4-6 týdnech, podle druhu rostliny, začněte s přihnojováním hnojivem vhodným pro orchideje. Četnost zálivky se řídí konkrétními pěstebními podmínkami, průměrně asi 1x týdně.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Dodržujte běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce ruce vždy pečlivě umyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

Skladování:
Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v originálních neporušených obalech, odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv, a desinfekčních prostředků i obalů od nich. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek se dodává zabalený v uzavřeném igelitovém sáčku. 
Objem balení: 
2 l

Způsob likvidace obalů:
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Doba použitelnosti: minimálně 2 roky od data výroby

Záruční doba: 2 roky od data výroby